Семантико-синтактични отношения в протазиса на периодната структура


Гецов, Антон (1996) Семантико-синтактични отношения в протазиса на периодната структура Проглас. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1996, с. 81–91. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID - 1134918372. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol10/iss2/9 >


 
  Статия
 
 Издадено
  22833
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/