Смислово-синтактични отношения между основните части на периодната структура (отношение на селекция)


Гецов, Антон (1995) Смислово-синтактични отношения между основните части на периодната структура (отношение на селекция) В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 31, кн. 2, Езикознание. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, с. 165–179. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1177343460.


 
  Статия
 
 Издадено
  22832
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/