Смислово-синтактични отношения между основните части на периодната структура (отношение на селекция)


Гецов, Антон (1995) Смислово-синтактични отношения между основните части на периодната структура (отношение на селекция) Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 31, кн. 2, Езикознание. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, с.165–179, ISSN 0204-6369.


 
  Статия
 
 Издадено
  22832
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/