Текстова репрезентация на периодните структури


Гецов, Антон (1995) Текстова репрезентация на периодните структури Лингвистика на текста. Редактори: Христина Станева, Гочо Гочев, Иванка Попова-Велева, Лиляна Цонева. В. Търново: РИК „БИ“ ООД, 1995, с. 69–83, ISBN 954-8709-12-0, COBISS.BG-ID – 1029553380.


 
  Статия
 
 Издадено
  22831
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/