Някои наблюдения върху езика на Л. Каравелов в повестите му „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“


Гецов, Антон (1995) Някои наблюдения върху езика на Л. Каравелов в повестите му „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“ В: Майстори на българското художествено слово. В помощ на обучението по български език и литература 9. клас. Съставителство и обща редакция: проф. Р. Русинов. София: „Анибус“, В. Търново: „Абагар“, 1995, с. 204–218. ISBN 954-426-121-4, COBISS.BG-ID – 1028753124.


 
  Статия
 
 Издадено
  22830
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/