Петрова, В., М. Райкова. Особености на познавателното отношение към реалните и абстрактните обекти у 4 – 5-годишните деца


Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В., М. Райкова. Особености на познавателното отношение към реалните и абстрактните обекти у 4 – 5-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се,, (с. 60).


 Обобщени са резултатите от съвместно проучване, целящо да установи закономерностите на проявяване на познавателно отношение към реалните и абстрактните обекти във възрастта с характерна активност. Установено е, че към материалното обкръжение децата се насочват непринудено, но любопитството им бързо изчезва, ако не получат подкрепа от учителя. Към абстрактните обекти се насочват само при наличие на подходящи средства за онагледяване. Трудностите, които децата от
  Доклад
 Познавателно отношение, втора възрастова група
 Издадено
  2283
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/