Към въпроса за лингвистичния статус на периода


Гецов, Антон (1994) Към въпроса за лингвистичния статус на периода В: Лингвистични студии. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 271–281. ISВN 954-524-072-5, COBISS.BG-ID – 1028510692.


 
  Статия
 
 Издадено
  22829
 Антон Гецов

1. Пенка Радева. Записки по синтаксис на съвременния български книжовен език. Сложно изречение. Трето издание. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 200 с., ISBN 978-619-208-024-2, COBISS.BG-ID – 1273649636, цит. на с. 195.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/