Юбилейна научна сесия, посветена на член-кор. на БАН проф. К. Мирчев, проф. д-р Ст. Стойков и проф. К. Попов


Гецов, Антон (1993) Юбилейна научна сесия, посветена на член-кор. на БАН проф. К. Мирчев, проф. д-р Ст. Стойков и проф. К. Попов сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1993, с. 108–111, ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol7/iss2/17


 
  Отзив
 
 Издадено
  22828
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/