Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език


Гецов, Антон (1993) Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език Славистични проучвания. Сборник в чест на XI международен славистичен конгрес. Отговорен редактор: доц. д-р Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, с. 48–56, ISBN 954-524-041-5.


 
  Статия
 
 Издадено
  22827
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/