Периодът в прозата и в публицистиката на В. Друмев


Гецов, Антон (1992) Периодът в прозата и в публицистиката на В. Друмев Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 28, кн. 2, Езикознание. Главен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1992, с. 37–65, ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1146552804.


 
  Студия
 
 Издадено
  22826
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/