Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев


Гецов, Антон (1992) Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 5, 1992, с. 55–63, ISSN 0324-1270, COBISS.BG-ID – 1152962788.


 
  Статия
 
 Издадено
  22825
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/