Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов


Гецов, Антон (1989) Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов сп. „Език и литература“, Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 3, 1989, с. 113–121, ISSN 0324-1270.


 
  Статия
 
 Издадено
  22824
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/