Периодните структури в съвременния български книжовен език. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“


Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ Печатна база: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, София, 1996, 34 с.


 
  Студия
 
 Издадено
  22822
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/