Периодните структури в съвременния български книжовен език. Рецензенти: проф. дфн Станьо Георгиев; проф. Русин Русинов. Редактор: проф. д-р Боян Байчев.


Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Рецензенти: проф. дфн Станьо Георгиев; проф. Русин Русинов. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. Рецензенти: проф. дфн Станьо Георгиев; проф. Русин Русинов. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: РИК „БИ“, 1997, 216 с., ISBN 954–90275–1–1.


 
  Монография
 




 Издадено
  22821
 Антон Гецов

1. Радева, П., Вътов, В., Буров, Ст., Маринов, В. 50 години великотърновска лингвистична българистика.// Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163), ISSN 1312-2282 // http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm (видяно на 21.03.2015)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/