Сила на личността: откровенията на един психологичен дискурс.


Йонкова, Красимира (2007) Сила на личността: откровенията на един психологичен дискурс. В: Библиотека "Диоген" Психологични перспективи. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 5 - 36. ISBN-10: 954 - 775 - 693 - 1; ISBN-13: 978 - 954 - 775 - 693 - 9


 В ракурса на философския екзистенциализъм, хуманистичната и трансперсоналната психология, е представен анализ на концепцията за Сила на личността, създадена от социалния психолог и културолог Пол Вайнцвайг.
  Студия
 сила на личността, субектност, екзистенциализъм, хуманистична психология
 Издадено
  22820
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/