Петрова, В. Типови модели за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца


Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В. Типови модели за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 63).


 Изложеието представя теоретичната основа, върху която е изградено изследването на специално разработени типови модели за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца. Въз основа на извършените наблюдения върху функционирането на моделите са разкрити някои техни несъвършенства. Направени са уточнения за допълването и преработването им, за да се повиши ефективността на работата с тях.
  Доклад
 Фонематично възприятие
 Издадено
  2282
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/