Други оператори - VII глава от "Основи на информатиката (Програмиране и приложение на информатиката в хуманитарните специалности)"


Бакоев, Валентин (1989) Други оператори - VII глава от "Основи на информатиката (Програмиране и приложение на информатиката в хуманитарните специалности)" Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1989 г., стр. 41-49.


 В главата са разгледани следните групи оператори в езика Бейсик: за управление работата на екрана; за организиране и работа с подпрограми; за връзка с машинния език; за коментар, проследяване изпълнението на програма и за настройка; оператор-превключвател; оператори за управление разполагането на променливите в ОП; оператор за дефиниране на функция.
  Част от книга / Глава от книга
 език за програмиране Бейсик, оператор


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22812
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/