Петрова, В. Кодирането и декодирането на елементите на речта и езика за развитие на творческите способности у 5 – 6-годишните деца


Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Кодирането и декодирането на елементите на речта и езика за развитие на творческите способности у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.:Педагогически условия за детско творчество, (с. 78).


 Представено е психолого-педагогическо изследване, което цели уточняване на влиянието на обучаваща система за изграждане на умения у 5 –6-годишните деца да извършват логически операции с елементите на речта и езика.
  Доклад
 Творчески способности
 Издадено
  2281
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/