Алексиева, Милена, Росица Димкова. Констатиране на проявените психически качества на 9-10-годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова. Констатиране на проявените психически качества на 9-10-годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393


 Изследването разглежда свойствата на вниманието – концентрация, устойчивост, обем и превключване, зрителното възприятие, наблюдателността и моториката на изследваните лица. От проявлението им в голяма степен зависи бързото протичане на мисълта и вземането на адекватни и своевременни решения по време на игра. Тези показатели са измерени с тестовете „тепинг – тест” и „черно-червени цифрови таблици”. След анализиране на резултатите се установява, че във възрастта 9-10 години психиката на децата търпи сериозно развитие, което се потвърждава от значителното нарастване на средните стойности на показателите, информиращи за психическите качества на изследваните. Въпреки че не е въздействано целенасочено върху развитието на проследяваните психически качества, в периода на провеждане на експеримента те търпят положителни промени.
  Статия
 баскетбол, хандбал, психически качества


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22805
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/