Алексиева, Милена. Стрелбата – показател за активността по време на игра. 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Стрелбата – показател за активността по време на игра. 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8


 С настоящия анализ сме направили опит да се определи ефективността от стрелбата като игрови показател на баскетболистките по време на игра в пет срещи на “ЛУКОЙЛ - Нефтохимик” от Държавното баскетболно първенство за жени. Състезателките са сравнени по индивидуални показатели, характеризиращи стрелбата, като са съотнесени към общото времево участие, след което са подредени в обща рангова класация. На базата на получените резултати се препоръчва да се обърне внимание на индивидуалната подготовка на баскетболистките за повишаване на ефективността при стрелбата от средно и далечно разстояние.
  Доклад
 стрелба, баскетбол, ефективност, състезателна реализация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22800
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/