Petrova, V. Stimulation of the Specific Sound Features of the Bulgarian Language for the Purpose of Assimilation of Cognitive Activities by 5 and 6 Year Old Children


Петрова, Веселинка (1993) Petrova, V. Stimulation of the Specific Sound Features of the Bulgarian Language for the Purpose of Assimilation of Cognitive Activities by 5 and 6 Year Old Children Гърция: Practice-Orientadet Research to the Quality of Early Childhood Education. Educational Research and In-Service Training Centre, Kriopigi, Greece, (p. 33).


 В доклада са отразени основните смислови акценти на изнесения на конференцията доклад. Той е посветен на българския опит в подготовката на децата за ограмотяване. Представени са методологичните основи на игри с правила, чрез които 5 - 6-годишните деца се ориентират в звуковата форма на устната реч.
  Доклад
 Подготовка за ограмотяване
 Издадено
  2280
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/