Алексиева, Милена, Димитър Николов, Росица Димкова. Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” В: сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Димитър Николов, Росица Димкова. Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” В: сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X


 Статията разглежда лечебния масаж, като система за манипулиране на меките тъкани на тялото, с ръцете. В продължение на хиляди години, тя е основният метод за лечение на мускулно-скелетни проблеми, която произвежда физически и психологически ползи. Ароматерапията е систематичното използване на етерични масла в цялостни процедури за подобряване на физическото и емоционалното благополучие. Етерични масла, извлечени от растения, притежават характерни терапевтични свойства и могат да бъдат използвани за подобряване на здравето и предотвратяване на някои заболявания.
  Доклад
 масаж, аромотерапия, хармония, душевен комфорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22796
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/