Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето. 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” Ред. Людмил Пертов с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1125170916


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето. 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” Ред. Людмил Пертов с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1125170916 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5


 Биг уол катеренето представлява изкачване на дълги скални стени, където продължителността на пребиваване по маршрутите надхвърля повече от един цял ден. Особеност за биг уол катеренето е, че катерачът или катерачите трябва да изтеглят цялата си бивачна екипировка, храна и най-важното - вода, нагоре по стената. Биваците, които съпътстват тези изкачвания, се правят на удобни первази или на изкуствени, преносими площадки, които са направени от найлон и алуминиеви тръби и се закачат на стената. В биг уол катеренето физическите дадености не помагат като в спортното катерене. То изисква много повече технически умения и изисква добро познаване на екипировката и способност за правилна преценка. Психологичното състояние, необходимо за няколкодневните биг уол изкачвания, е толкова уникално по своя характер, че малко хора са подготвени за предизвикателството, наречено биг уол катерене, въпреки новаторските въведения в техническите съоръжения.
  Доклад
 биг уол катерене, техники


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22794
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/