Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Теодора Давидова, Димитър Давидов, Росица Димкова. Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението, В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4


Алексиева, Милена (2004) Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Теодора Давидова, Димитър Давидов, Росица Димкова. Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението, В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4 В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4


 Помагалото „Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението” е съобразено с учебния материал по физическо възпитание и спорт в началния етап на основно-образователната степен в България. Частта Баскетбол съдържа цел, задачи и основни изисквания на урока по баскетбол, техническа подготовка, техника на играта в нападение, техника на играта в защита, тактическа подготовка, индивидуална тактика в нападение, групова тактика в нападение, индивидуална тактика в защита, групова тактика в защита. Предназначено е за студенти от специалностите „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, „Начална училищна педагогика и физическо възпитание”, „Предучилищна и начална педагогика” в Педагогически факултет на ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, както и за всички спортни специалисти, работещи в областта на физическото възпитание и спорта, както и в областта на началното обучение по баскетбол.
  Учебник / Учебно помагало
 физическо възпитание и спорт
 Издадено
  22790
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/