Два фокуса с карти и тайните, които те крият


Бакоев, Валентин (1996) Два фокуса с карти и тайните, които те крият Математика и информатика, София, 1996, бр. 4, стр. 13-15 и бр. 5, стр. 35-39. ISSN 1310–2230


 В две статии, публикувани в два последователни броя на списанието, се разглеждат два фокуса с карти, техни разновидности и математическите им обяснения.
  Статия
 математически фокус, карти


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22787
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/