Проблеми на прилагането на структурните фондове на Европейския съюз в България. – В: “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ”, Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, 30 – 31 май 2008 г.


Панушев, Емил (2008) Проблеми на прилагането на структурните фондове на Европейския съюз в България. – В: “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ”, Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, 30 – 31 май 2008 г. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,


 
  Доклад
 
 Издадено
  22786
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/