Влияние на външната среда и финансовата криза върху икономическата стабилност на новите страни-членки. сп. “Икономическа мисъл”, кн. 2


Панушев, Емил (2011) Влияние на външната среда и финансовата криза върху икономическата стабилност на новите страни-членки. сп. “Икономическа мисъл”, кн. 2 София


 
  Статия
 
 Издадено
  22784
 Емил Панушев

1. Йоцов, Виктор Отражение на глобалната криза върху финансовия сектор на България / Виктор Йоцов . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 152 с. : с табл. ; 20 см ISBN 978-954-322-800-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/