Глобални и регионални тенденции в движението на капитали. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, кн. 1


Панушев, Емил (2002) Глобални и регионални тенденции в движението на капитали. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, кн. 1 Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна.


 
  Студия
 
 Издадено
  22783
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/