Взаимодействие между индустриалната структура и външнотърговските отношения. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”


Панушев, Емил (2000) Взаимодействие между индустриалната структура и външнотърговските отношения. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна, кн. 3,


 
  Студия
 




 Издадено
  22782
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/