Външноикономическата ориентация на България в условията на преход и приобщаването към Европейския съюз. – В: “БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД”


Панушев, Емил (2003) Външноикономическата ориентация на България в условията на преход и приобщаването към Европейския съюз. – В: “БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД” Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,


 
  Доклад
 
 Издадено
  22781
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/