ЗА ПО-ГОЛЯМ И ПО-СИЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ


Панушев, Емил (2001) ЗА ПО-ГОЛЯМ И ПО-СИЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ София, Изд. НЕКСТ.


 
  Монография
 
 Издадено
  22780
 Емил Панушев

1. Недялков, Красимир. За характера и тенденциите на институционалната криза на Европейския съюз - изводи от изследване с приложението на експертноаналитични методи / Красимир Недялков. // Социология, II, 2010, N 1, с. 89-104.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/