ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Панушев, Емил (2003) ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ София, Изд. НЕКСТ


 
  Монография
 
 Издадено
  22779
 Емил Панушев

4. Маринов, Едуард. Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави / Едуард Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 62-73.

2. Маринов, Едуард. Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка / Едуард Маринов. // Икон. мисъл, LVIII, 2013, N 4, с. 117-134.

3. Тонев, Младен Димитров Аспекти на взаимовръзката и взаимодействието между социалния и човешкия капитал / Младен Димитров Тонев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 207 с. ; 21 см ISBN 978-954-715-599-2

1. Недялков, Красимир Институционалната криза на Европейския съюз - генезис и съвременни измерения / Красимир Недялков . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2008 . - 151 с. ; 20 см ISBN 978-954-715-393-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/