За една тривиална комбинаторна задача, нейните обобщения и някои интересни зависимости


Бакоев, Валентин (1997) За една тривиална комбинаторна задача, нейните обобщения и някои интересни зависимости Математика и информатика, София, 1997, бр. 5-6, стр. 42-47. ISSN 1310–2230


 В статията първоначално се разглежда една тривиална изброителна задача - за изброяване на отсечките, които образуват n точки, разположени върху една права. След това се преминава към нейни обобщения в равнината (изброяване на правоъгълници и квадрати в мрежа) и в пространството (изброяване на паралалепипеди и кубове в тримерна мрежа).
  Статия
 изброяване, отсечки, правоъгълници, квадрати, паралелепипеди, кубове, мрежа


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22773
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/