ДИГИТАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ - ПРОМЕНЕНАТА РЕАЛНОСТ НА ХОТЕЛИТЕ


Костадинова, Надежда (2018) ДИГИТАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ - ПРОМЕНЕНАТА РЕАЛНОСТ НА ХОТЕЛИТЕ списание "Българска наука"/бр.115, декември 2018/сс 89-101/ISSN:1314-1031


 Динамиката на ежедневието непрекъснато расте. Светът е в търсене на също толкова динамични решения за справяне с недостига на време. Устойчива e тенденцията пътуващата част от населението непрекъснато да променя нагласите си и дообогатява мотивите си за предприемане на пътуване. Това води до непрекъснатото търсене на нови начини от страна на хотелиерския бранш да задоволява регистрираните нови потребности. Със средствата на дигитализацията вече се осигуряват немалко добри практики и устойчиви решения в тази насока.
  Статия
 хотелиерство, дигитални решения, индивидуално отношение, персонализиран подход
 Издадено
  22770
 Надежда Костадинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/