Психологически изследвания на 6–7-годишните деца. – Начално образование, 1983, 9, с. 38–44. Print ISSN 0204-4951


Маджаров, Георги (1983) Психологически изследвания на 6–7-годишните деца. – Начално образование, 1983, 9, с. 38–44. Print ISSN 0204-4951 София


 
  Статия
 
 Издадено
  22768
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/