Зависимост между чувството за отговорност у първокласниците и успеха им в учебната дейност – Начално образование, 1984, 11, с. 23–32. Print ISSN 0204-4951


Маджаров, Георги (1984) Зависимост между чувството за отговорност у първокласниците и успеха им в учебната дейност – Начално образование, 1984, 11, с. 23–32. Print ISSN 0204-4951 София


 
  Статия
 
 Издадено
  22766
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/