Диагностика на чувството за отговорност у децата в 1 и 2 клас и връзката му с негативните образувания в тяхната психика. – Народна просвета, 1984, 11, с. 66–73. Print ISSN 0204-6237


Маджаров, Георги (1984) Диагностика на чувството за отговорност у децата в 1 и 2 клас и връзката му с негативните образувания в тяхната психика. – Народна просвета, 1984, 11, с. 66–73. Print ISSN 0204-6237 София


 
  Статия
 
 Издадено
  22765
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/