Значение на телевизията за развитието на личността на децата от начална училищна възраст. – Психология, 1988, 2, с. 35–43. Print ISSN 0204-644X


Маджаров, Георги (1988) Значение на телевизията за развитието на личността на децата от начална училищна възраст. – Психология, 1988, 2, с. 35–43. Print ISSN 0204-644X София


 
  Статия
 
 Издадено
  22761
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/