Значение на телевизията за развитието на някои особености на личността на децата от начална училищна възраст. – В: Известия на Научноизследователския институт по образованието, 1988, 1 (книга ХХХІV). София: Министерство на народната просвета, 1988, с. 156–184. ISSN C616-2479


Маджаров, Георги (1988) Значение на телевизията за развитието на някои особености на личността на децата от начална училищна възраст. – В: Известия на Научноизследователския институт по образованието, 1988, 1 (книга ХХХІV). София: Министерство на народната просвета, 1988, с. 156–184. ISSN C616-2479 София


 
  Студия
 
 Издадено
  22760
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/