Петрова, В. Моливко. Родна реч (3 - 4 г.)


Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Моливко. Родна реч (3 - 4 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)


 Учебната книжка е предназначена за професионално-практическото обучение на студентите. В нея са поместени нагледни материали, чрез които се направлява развитието на устната реч на 3 -–4-годишното дете.
  Учебник / Учебно помагало
 Развитие на устната реч, първа възрастова група
 Издадено
  2276
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/