Съвременни принципи на психологическия анализ в работата на Самодумов “Преживяване и познание”. – В: Тодор Самодумов: Юбилеен сборник. София: Министерство на културата, науката и просветата, 1988, с 54–57. ISSN или ISBN няма.


Маджаров, Георги (1988) Съвременни принципи на психологическия анализ в работата на Самодумов “Преживяване и познание”. – В: Тодор Самодумов: Юбилеен сборник. София: Министерство на културата, науката и просветата, 1988, с 54–57. ISSN или ISBN няма. София


 
  Статия
 
 Издадено
  22759
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/