Значение на телевизията за развитието на личността на децата от началната училищна възраст. – В: Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИО. Част втора. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 77–90. ISSN или ISBN няма.


Маджаров, Георги (1989) Значение на телевизията за развитието на личността на децата от началната училищна възраст. – В: Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИО. Част втора. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 77–90. ISSN или ISBN няма. София


 
  Статия
 
 Издадено
  22758
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/