Демократизацията на педагогическите науки – необходимост, наложена от демократизацията на образованието. – В: Развитието на личността в условията на демократизацията на образованието. Част II. Проблеми на възпитателната работа в условията на демократизацията на образованието. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 89–92. ISSN или ISBN няма.


Маджаров, Георги (1989) Демократизацията на педагогическите науки – необходимост, наложена от демократизацията на образованието. – В: Развитието на личността в условията на демократизацията на образованието. Част II. Проблеми на възпитателната работа в условията на демократизацията на образованието. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 89–92. ISSN или ISBN няма. София


 
  Статия
 
 Издадено
  22757
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/