Лингводидактическа роля на илюстрациите в контекста на ранното чуждоезиково обучение.


Белчева, Весела (2012) Лингводидактическа роля на илюстрациите в контекста на ранното чуждоезиково обучение. Сп. "Образование", 2012, бр. 6, 3-13, ISSN 0861-475X


 
  Статия
 
 Издадено
  22753
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/