Методико-дидактически практики на Гьоте-институт за студенти-педагози, изучаващи немски език.


Белчева, Весела (2013) Методико-дидактически практики на Гьоте-институт за студенти-педагози, изучаващи немски език. Сп. "Образование", бр. 2, 2013, 142-144, ISSN 0861-475X


 
  Отзив
 
 Издадено
  22752
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/