Светска и духовна власт в Европа и света (Историко-хронологически справочник)


Младенов, Момчил (2005) Светска и духовна власт в Европа и света (Историко-хронологически справочник) Велико Търново: Ровита, 2005, 416 с. ISBN 954-8914-18-2 COBISS.BG-ID 1243840484


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  22746
 Момчил Младенов

1. Мутафова, К. Османски документи от "Пископос Калеми" за взаимоотношенията централна - местна османска власт - Православна църква. - Сб. Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура", Велико Търново, 14-15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІІ, с. 93, бел. 9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/