Поетът и времето (Рец. за: Поетите, времената, традициите. Петър Алипиев. Изследвания, материали, спомени. Библ. „Позиции“, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007 г.)


Павлова, Илиана (2007) Поетът и времето (Рец. за: Поетите, времената, традициите. Петър Алипиев. Изследвания, материали, спомени. Библ. „Позиции“, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007 г.) В: Проглас, 2007 (год. XVI), кн. 1, с. 193-196. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Също и в: Електронно списание LiterNet, № 6 (91),18.06.2007. - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране


 Рецензия за: Поетите, времената, традициите. Петър Алипиев. Изследвания, материали, спомени. Библ. „Позиции“, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007.
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  22745
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/