Бутилките на литературата


Павлова, Илиана (2005) Бутилките на литературата Пиянство и смисъл. Сборник с доклади VII Национална литературна конференция Арбанаси 2004. Велико Търново: Фабер, 2005. с. 22-30. ISBN 954-775-478-5, COBISS.BG-ID 1044256996


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  22740
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/