Идентичността - истина и измислица в очертанието.


Павлова, Илиана (2001) Идентичността - истина и измислица в очертанието. Млади Филолози. Доклади от четвъртите студентски филологически четения – В. Търново 2000. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет. В. Търново: Фабер, с. 18-27.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  22738
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/