Развитие на психиката в юношеска възраст. – В: Психология и практика. Библиотека "Диоген". Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2004, с. 68–87. ISBN 954-524-397-Х пълен текст https://yadi.sk/i/_xd_GRs6l5Ki3A


Маджаров, Георги (2004) Развитие на психиката в юношеска възраст. – В: Психология и практика. Библиотека "Диоген". Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2004, с. 68–87. ISBN 954-524-397-Х пълен текст https://yadi.sk/i/_xd_GRs6l5Ki3A Велико Търново


 
  Студия
 
 Издадено
  22733
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/