Георгиев, Лъчезар. Издателски и библиотечно-експозиционни иновации на фондация "Жузе Сарамагу" - Лисабон [=Book publishing library and exhibitition innovations of Portuguese Fundation Jose Saramago]


Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Издателски и библиотечно-експозиционни иновации на фондация "Жузе Сарамагу" - Лисабон [=Book publishing library and exhibitition innovations of Portuguese Fundation Jose Saramago] В: Научен сб. Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации": Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство 17-18 ноември 2016. - В.Търново: Нар. библиотека "П.Р. Славейков", 2017, с. 424 - 437. ISSN 1313-8138


 Статията представя издателските и публикационните дейност на португалската фондация "Жузе Сарамагу" - Лисабон и нейните експозиции на книжовното наследство на Нобеловия лауреат за литература, португалският писател Жузе Сарамагу.
  Статия
 автор, книги, творчество, издания, писател, Фондация "Жузе Сарамагу" - Лисабон
 Издадено
  22727
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/